-ML PROJEKT-

Rätt team för jobbet.

Research, kommunikation, tid, planering, team, budget, upphandling/inköp, logistik, utförande, uppföljning…är några av de parametrar som ett projekt kan bestå av. Vissa projekt innehåller mer, vissa mindre, en del avancerade, en del inte. Vad som genomsyrar samtliga, -Ingen kompetent projektledning, ingen framgång.

-Budget-  –Tidsplan-  –Kvalitet-

…rätt kompetens sörjer för att projektet levereras enligt avtal. Oavsett vilken typ av projekt. Alla yrkesgrupper i teamet innehar certifikat och erfordliga försäkringar.

Kontakta oss gm kontaktknappen eller fyll i formuläret så återkopplar vi för ett inledande samtal.

-FÖRFRÅGAN-

Företagsförsäkrade genom